Vay USD từ ngân hàng tăng mạnh

Thứ Ba, ngày 24/06/2014 08:07 AM (GMT+7)

Cho vay bằng ngoại tệ tăng trên 9% so với cuối năm 2013, đạt mức 165.000 tỷ đồng quy đổi, trong khi lượng huy động lại giảm.

Theo báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TP.HCM, tiền gửi bằng ngoại tệ vào các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đã giảm trên 6,5% trong 6 tháng đầu năm so với cuối năm 2013, đạt 175.000 tỷ đồng quy đổi.

Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân giảm mạnh. Riêng tháng 04/2014 giảm 11.234 tỷ đồng quy đổi, tương ứng giảm 2,28% so cuối năm 2013. Đây là bộ phận tiền gửi thanh toán của các các doanh nghiệp được gắn với hoạt động thanh toán, chuyển tiền chi trả của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, cho vay bằng ngoại tệ lại tăng trên 9% so với cuối năm 2013, đạt mức 165.000 tỷ đồng quy đổi, trong khi tín dụng bằng tiền đồng lại giảm 0,16% so với cuối năm 2013 khiến cho cho vay ra của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 1,32% so với cuối năm 2013, đạt 965.500 tỷ đồng.

Lượng kiều hối về TP.HCM trong 6 tháng đầu năm ước đạt 2 tỷ USD, đạt mức xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.

Theo Linh Lan (Infonet)