"Chốt" thương vụ sáp nhập PGBank về VietinBank

Hợp đồng sáp nhập PGBank vào VietinBank đã hoàn thành. Dự kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ chấp thuận về nguyên tắc vào tháng 6/2015, theo thông tin từ Đại hội cổ đông VietinBank.

Ban lãnh đạo VietinBank cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay hai bên đã hoàn thành hợp đồng sáp nhập. Dự kiến NHNN sẽ chấp thuận về nguyên tắc vào tháng 6/2015.

Trong quý 3, VietinBank sẽ đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán. NHNN cũng sẽ chấp thuận chính thức trong quý 3. Đồng thời, ngân hàng sẽ xin thành lập công ty tài chính và hoán đổi các thủ tục sáp nhập và công bố thông tin trong quý 3. Về tỷ lệ cổ phiếu hoán đổi, đại diện VietinBank cho biết sau sáp nhập vốn điều lệ sẽ cộng ngang.

"Chốt" thương vụ sáp nhập PGBank về VietinBank - 1

Việc sáp nhập PGBank chính thức được HĐQT VietinBank xác nhận trong tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 14/4.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:0,9 tức 1 cổ phiếu PGBank đổi 0,9 cổ phiếu VietinBank. Theo đó, 270 triệu cổ phiếu VietinBank (mã CK: CTG) sẽ được phân bổ cho cổ đông PGBank để hoán đổi lấy 300 triệu cổ phiếu PGBank. 30 triệu cổ phiếu CTG còn lại sẽ phân bổ cho cổ đông hiện hữu trước khi sáp nhập của VietinBank.

Đối với người lao động PGBank, trong vòng 6 tháng kể từ ngày sáp nhập, bảo đảm việc làm cho toàn bộ người lao động của PGBank và các khoản thu nhập bao gồm lương, thưởng, lợi ích khác nếu có mà người lao động được hưởng hàng tháng sẽ không thấp hơn mức bình quân hàng tháng mà người lao động nhận được trong vòng 6 tháng liền kề trước ngày sáp nhập.

Sau thời hạn nêu trên, trên cơ sở rà soát, đánh giá lại trình độ, năng lực của người lao động, VietinBank sẽ thực hiện chi trả các khoản thu nhập cho người lao động của PGBank theo quy định tại các chính sách liên quan của VietinBank. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của PGBank sẽ điều hành ngân hàng cho đến ngày sáp nhập và sau đó tự miễn nhiệm sau ngày sáp nhập.

Theo trình bày của ban lãnh đạo VietinBank tại Đại hội, việc sáp nhập là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước; Tạo cơ hội cho VietinBank đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu thông qua việc kết hợp với PGBank và Petrolimex (cổ đông lớn của PGBank).

Tại phần trao đổi ý kiến, đa phần cổ đông của VietinBank đều  khá hài lòng với Đề án sáp nhập PGBank vào VietinBank. Những thông tin các cổ đông quan tâm còn liên quan đến việc mở rộng thị phần; tiến độ việc xây dựng trụ sở VietinBank Tower…

Sau sáp nhập, tổng tài sản của VietinBank sẽ tăng thêm 25.000 tỷ, vốn điều lệ tăng thêm 3.000 tỷ đồng lên trên 40.000 tỷ. Chi nhánh được mở rộng trong bối cảnh việc mở mới này bị NHNN siết chặt.

VietinBank có thể khai thác mạng lưới của Petrolimex cùng các dịch vụ tài chính đi kèm (hơn 6.600 cây xăng), đẩy mạnh dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng của Petrolimex.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Huyền ( Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN