Triều đại nào có nhiều dịch bệnh nhất được sử sách ghi chép?

Sự kiện: Sống khỏe

Trong Đại Nam thực lục thấy chép gần 70 trận dịch lớn nhỏ trong thời gian 75 năm (từ năm 1820 đến 1895, trung bình hơn 1 năm xảy ra 1 trận).

1

1. Trận dịch đầu tiên ở nước ta được sử sách ghi chép diễn ra từ thời nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Ngôi làng dịch bệnh ở Anh, nơi quyết định hy sinh để cứu cả đất nước

Để tránh đại dịch hạch bùng phát lan rộng ra khắp nước, ngôi làng này quyết định tự cách ly để cứu tất cả những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN