Sầu riêng nghịch mùa rớt giá

Sầu riêng nghịch mùa rớt giá Khoảng 1 tuần trở lại đây, sầu riêng nghịch vụ ở một số tỉnh ĐBSCL vào mùa thu hoạch rộ nhưng không bán được...