Mua bán thời bao cấp hoá ra khó khăn đến nhường này

Vào thời ấy, su hào có giá một đồng một quả; khoai lang 22 đồng một yến; mì 85 đồng một yến; rau muống lợn 1 đồng 5 hào một mớ; bèo Nhật Bản 4 hào một mớ; bèo tấm 5 hào năm nắm tay; bơm xe  2 hào một bánh; trà chén  2 hào một chén…

Nguồn: http://danviet.vn/mua-ban-thoi-bao-cap-hoa-ra-kho-khan-den-nhuong-nay-502020109107257.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh