Loại quả "đẻ trứng" kỳ lạ, chỉ to bằng ngón tay mà ùn ùn người mua

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trước kia, bạn chỉ có thể tìm mua giống quả này theo đường xách tay.

Sự kiện: Quiz

  

1

Chỉ nhìn hình, bạn có biết đây là loại quả gì không?

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/loai-qua-de-trung-ky-la-chi-to-bang-ngon-tay-ma-un-un-nguoi-m...

Thống nhất quy trình kiểm dịch y tế biên giới với hoạt động xuất nhập khẩu

Bộ Công Thương đã xây dựng quy trình thống nhất áp dụng cho phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia hoạt...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)
sự kiện Quiz