Hai doanh nghiệp xin... trả góp theo tháng tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Hai doanh nghiệp xin... trả góp theo tháng tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Sau khi trúng đấu giá, có nhiều sự kiện trong và ngoài nước ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế nên Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega xin UBND TPHCM cho trả góp theo từng tháng. Cụ thể, tháng 4 nộp 15% và các tháng 5, 6, 7, 8 mỗi tháng nộp 17%, tháng 9 thanh toán toàn bộ số tiền còn lại.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN