Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 17/5-23/5: Star Trek: Chìm trong bóng tối

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Sau khi phi hành đoàn của Enterprise tìm thấy một lực lượng khủng bố đến từ chính bên trong tổ chức, Captain Kirk dẫn đầu một cuộc săn tìm đến thế giới chiến tranh để nắm bắt một người đàn ông nắm trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Nhà trắng thất thủ 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 17/5-23/5 Hành động
Star Trek: Chìm trong bóng tối (3D) 10h10, 13h00, 15h50, 18h50, 21h10 17/5-23/5 Hành động
Cuộc gọi khẩn cấp 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 17/5-23/5 Ly kỳ
Học trò xã hội đen 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 17/5-23/5 Hài

Galaxy Nguyễn Du

Star Trek: Chìm trong bóng tối 9h 17/5-23/5 Hành động
Star Trek: Chìm trong bóng tối (3D) 11h30, 13h55, 16h25, 19h00, 20h30, 21h20, 22h00 17/5-23/5 Hành động
Người sắt 3 09h20, 16h45, 21h50 17/5-23/5 Hành động
Người sắt 3 (3D) 11h45, 14h15, 19h35 17/5-23/5 Hành động
Cuộc gọi khẩn cấp 13h20, 15h10, 19h00 17/5-23/5 Ly kỳ
Âm mưu cuối cùng 09h10, 11h10, 17h45 17/5-23/5 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Người sắt 3 09h45, 14h45, 19h35 17/5-23/5 Hành động
Star Trek: Chìm trong bóng tối 09h00, 11h25, 16h25, 21h20 17/5-23/5 Hành động
Star Trek: Chìm trong bóng tối (3D) 13h55, 19h00 17/5-23/5 Hành động
Âm mưu cuối cùng 09h15, 13h00, 16h45 17/5-23/5 Hành động
Cuộc gọi khẩn cấp 11h10, 14h55, 18h40 17/5-23/5 Ly kỳ

Galaxy Tân Bình

Cuộc gọi khẩn cấp 11h15, 15h15, 19h15, 22h00 17/5-23/5 Ly kỳ
Âm mưu cuối cùng 09h15, 13h15, 17h15 17/5-23/5 Hành động
Star Trek: Chìm trong bóng tối 09h00, 10h45, 12h30, 14h00, 15h45, 17h30, 21h30 17/5-23/5 Hành động
Star Trek: Chìm trong bóng tối (3D) 10h00, 11h30, 13h15, 15h00, 16h30, 18h15, 19h00, 20h00, 20h45 17/5-23/5 Hành động
Người sắt 3 09h30, 12h00, 14h30, 17h00, 19h30, 21h15 17/5-23/5 Hành động

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung