Thi vẽ trên cơ thể người ở Trung Quốc

Ngậm hoa và vẽ hình da hổ

Theo Chí Sỹ ([Tên nguồn])

Chuyện lạ có thật

Xem thêm
Báo lỗi nội dung