Kinh ngạc: 11 loài hoa có hình thù lạ

1. Hoa có hình mặt khỉ được phát hiện tại phía Đông Nam Ecuador và biên giới Peru.

Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN