Theo Thuỳ Vân (Theo China) (Khampha.vn)

sự kiện Những kỉ lục guiness thế giới