Hoa mắt những chuyện lạ về vàng (P2)

Bộ lạc Asante nằm ở phía Nam đất nước Ghana nghèo đói lại nổi tiếng giàu có vì các người dân bộ lạc này đeo trên người cả cân vàng.

Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung