Nguồn: http://danviet.vn/gu-mac-ton-hinh-the-cua-ly-nha-ky-5020219111584863.htm

Theo Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Lý Nhã Kỳ: Mỹ nhân hàng hiệu