Stylist: Đỗ Long, Photographer: Lê Thiện Viễn, Make up: Minh Trí, Hair: Bale Hữu Tường

sự kiện Tin ảnh, phong cách người mẫu hot