VTV 5/11: Cạm bẫy tình thù

Phim “Cạm bẫy tình thù” hội đủ các yếu tố thu hút khán giả từ kịch bản, cách xây dựng mạch phim đến yếu tố thời trang, cảnh quay đẹp…

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 6
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 35
20h50 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 7

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 45
03h00 Giấc mơ cỏ may - Tập 17
08h00 Phim truyện
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 41
13h00 Những công dân tập thể - Tập 16
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 31
21h30 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 22
22h20 Vườn sao băng - Tập 14

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 14

05h30

Mặt nạ da người - Tập 11
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 14
13h45 Mặt nạ da người - Tập 11
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 14
22h15 Mặt nạ da người - Tập 11

VTV6

0h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 13
8h10 Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 27
16h15 Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 27
19h00 Mất tích - Tập 29
22h00 Cha và con - Tập 45

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 34
02h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 17
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 43
07h00 Âm mưu Athena - Tập 20
08h00 Âm mưu Athena - Tập 21
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 64
11h00 Đại đường nữ tuần án - Tập 10
12h00 Võ thần - Tập 32
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 17
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 35
16h00 Gia đình là số 1 - Phần 2  - Tập 64
17h00 Âm mưu Athena - Tập 22
18h00 Âm mưu Athena - Tập 23
19h30 Đại đường nữ tuần án - Tập 11
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 44
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 18

VCTV2

00h00 Bạn đời - Tập 15
01h00 Bản chúc thư - Tập 39
02h00 Nhật ký Bạch Tuyết - Phần 1
03h00 Nhật ký Bạch Tuyết - Phần 2
04h00 Thần tượng lắm chiêu - Tập 2
05h00 Ban mai xanh - Tập 30
06h00 Bạn đời - Tập 16
07h00 Bản chúc thư - Tập 40
08h10 Đêm hội long trì - Tập 1 - Phần 1
09h00 Đêm hội long trì - Tập 1 - Phần 2
10h00 Thần tượng lắm chiêu - Tập 3
11h00 Vị tướng tình báo và 2 bà vợ - Tập 1
12h00 Bạn đời - Tập 17
13h00 Bản chúc thư - Tập 41
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 32
15h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 16
16h00 Thần tượng lắm chiêu - Tập 4
17h00 Bạn đời - Tập 18
18h00 Bản chúc thư - Tập 42
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 33
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 17
22h00 Thần tượng lắm chiêu - Tập 5
23h00 Vị tướng tình báo và 2 bà vợ - Tập 3

VCTV7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 71
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 86
02h00 Yêu lần nữa - Tập 9
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 72
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 87
05h00 Yêu lần nữa - Tập 10
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 65
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 73
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 88
09h00 Yêu lần nữa - Tập 11
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 65
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 22
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 67
13h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 4
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 74
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 89
16h00 Yêu lần nữa - Tập 12
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 68
18h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 5
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 75
20h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 1
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 23
22h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 6
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 90

Chia sẻ
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung