HBO 6/2: The Majestic

Peter suy sụp hoàn toàn, anh sa đà ở những quán rượu ngày đêm để quên đi nỗi buồn.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim

Giờ

Tên phim

Xem trailer
01h00  The Bonfire Of The Vanities HBO 6/2: The Majestic - 1
03h10 Morning Glory HBO 6/2: The Majestic - 1
05h00 The Fan
07h00  Eight Legged Freaks  
08h40  Gladiator HBO 6/2: The Majestic - 1 
11h15 Bad Boys II HBO 6/2: The Majestic - 1 
13h35  Superheroes HBO 6/2: The Majestic - 1
15h00 The Majestic HBO 6/2: The Majestic - 1
17h30  Commandments  
18h55 The Making Of The King's Speech
19h10 Pitch Black HBO 6/2: The Majestic - 1 
21h00  Moneyball
23h15  Tactical Force  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung