Cinemax 16/6: Crimson Force

Thứ Sáu, ngày 15/06/2012 09:26 AM (GMT+7)

Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên lên sao Hoả đã vội vã hạ cánh trên bề mặt để tìm kiếm nguồn năng lượng sạch vĩnh cửu.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h40 Freddy's Dead: The Final Nightmare Cinemax 16/6: Crimson Force - 1 
2h10  Surviving The Game  
3h45  Crimson Force Cinemax 16/6: Crimson Force - 1 
5h30  Fright Night Cinemax 16/6: Crimson Force - 1 
7h15 Camel Spiders  
8h45  All- star Superman  
10h00  Point Of No Return  
11h45  Seattle Superstorm  
13h15  One Night Stand Cinemax 16/6: Crimson Force - 1  
15h00  Crimson Force Cinemax 16/6: Crimson Force - 1  
16h30  Armored Cinemax 16/6: Crimson Force - 1
18h00  Camel Spiders  
19h25 Surviving The Game  
21h00 Shutter Island Cinemax 16/6: Crimson Force - 1 
23h15  Carriers Cinemax 16/6: Crimson Force - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình