Nguồn: http://danviet.vn/vo-ung-hoang-phuc-diep-lam-anh-khien-chong-me-met-vi-kheo-cham-con-gioi-duc-da...

Theo Phương Anh (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO