Nguồn: http://danviet.vn/ai-ngo-2-thieu-uy-trong-phim-bao-ngam-ngoai-doi-dep-the-nay-502022252115910604...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO