Nguồn: http://danviet.vn/dep-nhu-nu-than-mai-phuong-thuy-van-than-dau-dau-vi-nhuoc-diem-co-the-kho-cai-...

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Mai Phương Thúy