Khui hộp iPad 9,7 inch 2018

Khui hộp iPad 9,7 inch 2018 Những thay đổi trên mẫu iPad mới năm nay không nằm ở thiết kế mà ở phần mềm và tính năng của máy.