Vị vua nào có hiếu nhất, mỗi tháng dành 15 ngày vấn an mẹ?

Thứ Hai, ngày 27/05/2019 17:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Ông là vị vua nổi tiếng hiếu thảo trong lịch sử. Theo sách "Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn", suốt 36 năm làm vua, cứ một ngày thượng triều, một ngày ông lại đến cung Diên Thọ vấn an sức khỏe mẹ.

Sự kiện: Quiz

1

Ông vua nước Việt nào mỗi tháng dành 15 ngày vấn an mẹ?

Vị tể tướng nào phải uống thuốc độc tự tử vì tội mê tín?

Ông là bậc khai quốc công thần từng giúp Lê Lợi đánh đuổi quân Minh xâm lược. Năm 1437, ông được phong là Tể tướng....

Chia sẻ
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung