Ai là đệ nhất khai quốc công thần của các chúa Nguyễn?

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 17:01 PM (GMT+7)

Chỉ làm quan tám năm nhưng ông đã đưa ra những kế sách quan trọng giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên xây dựng cơ nghiệp họ Nguyễn ở Đàng Trong. Ông còn được nhiều nơi tôn thờ là ông tổ của một loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Sự kiện:

Quiz

1

Người nào dưới đây được coi là đệ nhất khai quốc công thần của các chúa Nguyễn?

Vị tể tướng nào phải uống thuốc độc tự tử vì tội mê tín?

Ông là bậc khai quốc công thần từng giúp Lê Lợi đánh đuổi quân Minh xâm lược. Năm 1437, ông được phong là Tể tướng....

Theo Châu Anh (Tiền Phong)

sự kiện Quiz