Vị tể tướng nào phải uống thuốc độc tự tử vì tội mê tín?

Thứ Tư, ngày 22/05/2019 17:00 PM (GMT+7)

Ông là bậc khai quốc công thần từng giúp Lê Lợi đánh đuổi quân Minh xâm lược. Năm 1437, ông được phong là Tể tướng. Con gái của ông cũng được sắc phong Huệ phi của vua Lê Thái Tông.

Sự kiện: Quiz

1

Vị tể tướng nào của nhà Hậu Lê từng phải uống thuốc độc tự tử vì tội mê tín?

Người đẹp nào khiến cơ đồ Chúa Trịnh sụp đổ?

Khi vào phủ chúa, bà chỉ là một nữ tỳ, sau được phong làm chính cung của mình, gọi là Tuyên Phi. Bà là ai mà khiến cơ...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung