Vắt óc tìm đáp án cho loạt câu hỏi cực khó

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Nước sông không phạm nước …”?

Nguồn: http://danviet.vn/vat-oc-tim-dap-an-cho-loat-cau-hoi-cuc-kho-502020131116592162.htm

Hack não mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Theo Quang Tùng (Dân Việt)
sự kiện Quiz