Hack não mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Thứ Tư, ngày 28/10/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “… quen đường cũ”?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-hack-nao-moi-tra-loi-dung-tron-bo-cau-hoi-nay-d484187.html

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung