Trả lời hết bộ câu hỏi này bạn chính là ”siêu trí tuệ”

Thứ Sáu, ngày 30/10/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Đâu là tên một loại đồ uống?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tra-loi-het-bo-cau-hoi-nay-ban-chinh-la-sieu-tri-tue-d484447...

Hack não mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz