Bộ câu hỏi siêu "khoai", vạ vật cả tối chưa chắc làm đúng hết

Thứ Tư, ngày 11/11/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “… ít lòng nhiều”?

Nguồn: http://danviet.vn/bo-cau-hoi-sieu-khoai-va-vat-ca-toi-chua-chac-lam-dung-het-50202011111711587.h...

Hack não mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Theo Quang Tùng (Dân Việt)
sự kiện Quiz