Trăn trở cả tiếng mới trả lời đúng hết trọn bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Trong truyện “Tây du ký”, Tôn Ngộ Không đã từng ăn trộm quả gì dưới đây?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/tran-tro-ca-tieng-moi-tra-loi-dung-het-tron-bo-cau-hoi-nay-d575604.html

Có cả bể kiến thức mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Báo GT)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung