Trắc nghiệm: Thông minh đến mấy cũng chưa chắc trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

Sự kiện: Quiz

1

Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Đàn gảy tai …”?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-thong-minh-den-may-cung-chua-chac-tra-loi-dung-tron-bo-cau-h...

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz