Thử tài với câu đố cờ vua sơ sẩy là bị "chiếu tướng" ngay

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 01:00 AM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn có trả lời đúng câu đố này không nhé!

Sự kiện: Hỏi - Đáp, Câu đố

Hãy tính xem quân vua có giá trị bằng mấy?

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Đáp án đúng là 16

Ở dòng thứ tư, ta có:

1 mã = 2 tốt

1 mã + 1 tốt = 1 tượng

Từ công thức thứ 3, ta có: 3 x (mã + tốt) = 18 => 1 mã + 1 tốt = 6

=> 1 tượng = 6.

Ngoài ra: 1 mã + 1 tốt = 6 mà 1 mã = 2 tốt

=> 2 tốt + 1 tốt = 6 => 1 tốt = 2

=> 1 mã = 4

Từ công thức đầu tiên, ta có: 3 x (hậu + tốt) = 30 => 1 hậu + 1 tốt = 10

=> 1 hậu = 8

Ở công thức thứ 2, ta có: 3 xe + 2 tượng + 1 hậu = 35

=> 3 xe = 15 => 1 xe = 5

Lắp công thức cuối cùng, ta có: 6 + 5 x 4 - 8 = 1 vua + 2

=> 1 vua = 16

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 105
Phạm Tuấn Hùng

Tốt = 2, Mã = 4, Tượng = 6, Xe = 5, Hậu = 8, Vua = 16. 6+5×4-8 = 18

Vũ Lê Tuân

Tốt = 2; mã = 4; tượng = 6; xe = 5; hậu = 8. Từ đó, 6 + 5 x 4 - 8 = vua +2; nên vua = 16. Đáp án 16.

Nguyễn Bình Nguyên

(8+2)+ (8+2)+ (8+2)= 30 (6+5)+(6+5)+(8+5)= 35 (4+2)+(4+2)+(4+2)= 18 (2+2)= 4. (4+2)= 6 6+5x4-8= (16+2)

Nguyễn Tam Trung

Đáp án của câu đố là: 6 + 9 x 4 - 6 = ? 15 x 4 - 6 =? 60 - 6 = 54.

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: http://danviet.vn/thu-tai-voi-cau-do-co-vua-so-say-la-bi-chieu-tuong-ngay-5020202960592869.htm

Câu đố bảng tính chỉ vài dòng nhưng cũng khiến đầu óc quay mòng mòng

Cùng thử sức xem bạn có trả lời đúng câu đố này không nhé!

Theo Minh Châu (Dân Việt)
sự kiện Hỏi - Đáp
Báo lỗi nội dung