Phân biệt 'What for' và 'For what'

Sự kiện: Học tiếng Anh

"What for" và "For what" đều được dùng để hỏi lý do, mục đích của việc gì đó, song vẫn có khác biệt trong cách dùng.

Nguồn: [Link nguồn]

"I’m fine, thank you. And you?" hay "Hello teacher" quen thuộc với người Việt nhưng hầu như không được dùng ở nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Anh - Trần Minh ([Tên nguồn])
Học tiếng Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN