5 tình huống giao tiếp tiếng Anh hay bị dùng sai

Sự kiện: Học tiếng Anh

"I’m fine, thank you. And you?" hay "Hello teacher" quen thuộc với người Việt nhưng hầu như không được dùng ở nước ngoài.

1. "I'm fine, thank you. And you?"

Đây là cách mà chúng ta thường được học để trả lời câu hỏi "How are you?" (Bạn thế nào/ Bạn có khỏe không?), nhưng nghe không tự nhiên, người bản ngữ cũng hiếm khi nói vậy.

Thay vào đó, bạn nói: "I'm good, thanks. And you?" hoặc "I'm great, thanks. And you?" (Tôi khỏe, cảm ơn, bạn thì sao?).

Với bạn bè thân mật, có thể nói: "I'm good, thanks, you?".

2. "Hello Teacher!", "Dear Teacher!"

Ở các nước bản xứ hay lớp học tiếng Anh, nếu bạn gọi giáo viên, giảng viên là "teacher" sẽ rất buồn cười. Hãy gọi tên "first name" của họ (James, John, Ann, Michelle, ...) trong tình huống thân mật.

Nếu bạn muốn lễ phép và trang trọng hơn, có thể thêm Mr./Mrs./Ms./Dr. ở trước "surname" (tên họ) như: Mr. Cronin, Dr. Brown, Mrs. Smith, Ms. Green...

Điều này cũng áp dụng cho việc viết thư (email). Ví dụ: "Hi James...," (Gửi James); "Dear Mr. Cronin,..." (Gửi thầy Cronin).

3. "Married with..."

Khi ai đó kết hôn với ai, người Việt hay nói "married with" nhưng dùng thế là sai. Người bản ngữ sẽ nói "married to" (someone is married to someone).

Ví dụ:

"She's married to James" (Cô ấy kết hôn với James)..

Hoặc, bạn có thể dùng "are married": "They are married" (Họ đã kết hôn rồi); "John and Sophia are married" (John và Sophia đã kết hôn với nhau).

TS Hoàng Ngọc Quỳnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

TS Hoàng Ngọc Quỳnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

4. "Do you like coffee?" - "Yes, I like"

Khi nhận được câu hỏi "Do you like coffee?" (Bạn có thích cà phê không?), người mới học trả lời "Yes, I like". Câu trả lời này sai về ngữ pháp.

Bạn cần nói "Yes, I do" (có, tôi thích) hoặc "No, I don't" (không, tôi không thích).

5. "According to me..."

Để nói "Theo ý kiến của tôi...", nhiều người dùng "According to me...". Cách đúng là: "I think that...." hoặc "In my opinion,...".

Ví dụ:

"I think that climate change is a serious issue" (Tôi nghĩ rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng).

"In my opinion, children should not be exposed to the Internet at an early age" (Theo tôi, trẻ con không nên tiếp xúc với Internet từ khi còn quá nhỏ).

Nguồn: [Link nguồn]

"Fail", "failure" hay "success" là các từ thông dụng nhưng dễ bị phát âm sai, khiến người nghe mất thời gian suy luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Ngọc Quỳnh ([Tên nguồn])
Học tiếng Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN