4 thành ngữ tiếng Anh liên quan tới động vật

Sự kiện: Học tiếng Anh

"Oyster" có nghĩa là con hàu, nhưng trong thành ngữ "The world is your oyster", nó thể hiện cái nhìn tích cực về cuộc sống.

Quỳnh Nguyễn, 9.0 IELTS hướng dẫn một số thành ngữ tiếng Anh với các từ vựng về động vật:

Nguồn: [Link nguồn]

Các từ "question", "sugar", "singer", "receipt" được dùng thường xuyên nhưng nhiều người phát âm sai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nguyễn ([Tên nguồn])
Học tiếng Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN