Nắm trong tay cả "vựa kiến thức" mới trả lời đúng hết những câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi?

1

Thủ đô của đất nước Hà Lan là thành phố nào?

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-giao-duc/nam-trong-tay-ca-vua-kien-thuc-moi-tra-loi-dung-het-nhung-cau...

Trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này chứng tỏ bạn không phải dạng vừa

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung