Nắm trong tay cả "vựa kiến thức" mới trả lời đúng hết những câu hỏi này

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 17:00 PM (GMT+7)

Bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi?

Sự kiện: Quiz

1

Thủ đô của đất nước Hà Lan là thành phố nào?

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-giao-duc/nam-trong-tay-ca-vua-kien-thuc-moi-tra-loi-dung-het-nhung-cau...

Trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này chứng tỏ bạn không phải dạng vừa

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

Theo Quang Tùng (Dân Việt)
sự kiện Quiz