Trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này chứng tỏ bạn không phải dạng vừa

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 17:15 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

Sự kiện: Quiz

Nguồn: https://baogiaothong.vn/tra-loi-dung-tron-bo-cau-hoi-nay-chung-to-ban-khong-phai-dang-vua-d44160...

Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý mới trả lời đúng hết những câu hỏi này

Bạn cần mất bao nhiêu thời gian để trả lời hết những câu hỏi này?

Theo Minh Châu (Báo GT)
sự kiện Quiz