Học viện Tài chính điểm sàn xét tuyển cao nhất là 24, điểm chuẩn có tăng?

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 09:36 AM (GMT+7)

Năm 2020, Học viện Tài chính có mức điểm chuẩn cao nhất là 32,7 điểm (thang 40). Năm 2019, trường lấy điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 23,55; ngành Ngôn ngữ Anh lấy 29,82 theo công thức riêng.

Học viện Tài chính điểm sàn xét tuyển cao nhất là 24, điểm chuẩn có tăng? - 1

Giám đốc Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2021, Học viện Tài chính thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2021.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào trường năm 2021 như sau:

TT Mã ngành/Chuyên ngành Tên ngành/Chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Chương trình chất lượng cao (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số 2)
1 7340201C06 Tài chính – Ngân hàng Hải quan & Logistics A01, D01, D07 24
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 24
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 24
4 7340301C21 Kế toán Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 24
5 7340301C22 Kiểm toán A01, D01, D07 24
Chương trình chuẩn
6 7220201 Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số 2) A01, D01, D07 20
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 20
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 20
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 20
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 20
11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 20
12 7340301D Kế toán D01 20
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 20
Chương trình DDP (mỗi bên cấp một bằng cử nhân)
14 7340201DDP1 Tài chính – Ngân hàng A00 20
15 7340201DDP2 Tài chính – Ngân hàng A01, D01, D07 20

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Năm 2020, Học viện Tài chính có mức điểm chuẩn cao nhất là 32,7 điểm (thang 40).

Ngành có đầu vào cao nhất là Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn. Ngoài ngành này, các chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao gồm Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính) cũng tính điểm xét tuyển theo thang 40. Mức trúng tuyển của nhóm ngành này dao động từ 30,17 đến 32,7.

Các ngành còn lại tính theo thang 30, dao động từ 24,7 (ngành Kinh tế) đến 26,2 (ngành Kế toán). Điểm chuẩn và tiêu chí phụ với từng ngành cụ thể như sau:

TT Mã ngành/chuyên ngành Tên ngành/chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển Tiêu chí phụ
Điểm môn Toán Thứ tự nguyện vọng
1 7340201C06 Hải quan & Logistics A01, D01, D07 31,17 ≥ 8,80 NV1-5
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 31,80 ≥ 8,20 NV1-3
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 30,17 ≥ 9,40 NV1-4
4 7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 30,57 ≥ 9,00 NV1-2
5 7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 31,00 ≥ 9,00 NV1-8
6 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 32,70 ≥ 8,80 NV1
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 24,70
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 25,50 ≥ 8,80 NV1-8
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 25,00
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 25,00
11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 26,20
12 7340301D Kế toán D01 26,20
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 24,85 ≥ 8,60 NV1-4

Năm 2019, Học viện Tài chính lấy điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 23,55; ngành Ngôn ngữ Anh lấy 29,82 theo công thức riêng.

Cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 29.82 T0 >= 7, NV1 - NV2
2 7310101 Kinh tế A01, D01 21.65 T0 >= 8.2, NV1 - NV2
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 25.55 T0 >= 8.8, NV1 - NV2
4 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 21.45 T0 >= 7.4, NV1 - NV2
5 7340201D Tài chính - Ngân hàng D01 22
6 7340301 Kế toán A00, A01 23.3 T0 >= 7.8, NV1 - NV2
7 7340301D Kế toán D01 23 T0 >= 8, NV1
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 21.25

Nguồn: https://tienphong.vn/hoc-vien-tai-chinh-diem-san-xet-tuyen-cao-nhat-la-24-diem-chuan-co-tang-pos...

ĐH Mỏ - Địa chất công bố điểm sàn cao nhất 19 điểm, điểm chuẩn sẽ thế nào?

Năm 2020, Đại học Mỏ - Địa chất lấy điểm chuẩn các ngành dao động từ 15-25 điểm nhưng năm 2019 lấy từ 14-17,5 điểm.

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng
Báo lỗi nội dung