Đề nghị kỷ luật 8 hiệu trưởng

Thứ Bảy, ngày 29/12/2012 09:08 AM (GMT+7)

Không chỉ công khai xử lý hiệu trưởng các trường ĐH và CĐ, mạnh tay hơn Bộ GD-ĐT còn tuyên bố các trường vi phạm trong năm nay nếu tiếp tục tái phạm trong năm tới sẽ hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng.

  

Ngày 28/12, Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 tại 30 trường ĐH, CĐ cả nước. Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện quy định để các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trước đây, các trường gửi đăng ký chỉ tiêu lên bộ và bộ duyệt chỉ tiêu cho từng trường. Tuy nhiên, sau đợt thanh tra này chỉ có chín trường xác định chỉ tiêu đúng theo quy định.

18/30 trường vi phạm

Bộ GD-ĐT thực hiện thanh tra, xác minh năng lực thực tế các trường dựa trên hai tiêu chí: đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng. Kết quả thanh tra cho thấy chỉ có 12 trường đạt cả hai tiêu chí trên. Trong số các trường vi phạm có đến 18 trường không đạt tiêu chí đội ngũ giảng viên và năm trường không đạt diện tích sàn xây dựng. Đặc biệt, có năm trường không đạt cả hai tiêu chí gồm: ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, CĐ Thương mại và ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Trong số các trường xác định chỉ tiêu không đúng quy định, Bộ GD-ĐT đã nêu đích danh năm trường tự xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh gồm: ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, ĐH Cửu Long, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu và CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi.

Các trường đã tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế gồm: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Quy Nhơn, CĐ Kỹ thuật y tế II, ĐH Tây Bắc, ĐH Công nghiệp Việt Hung, ĐH Tài chính - quản trị kinh doanh, CĐ Thương mại, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Công thương TP.HCM, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Lương Thế Vinh, CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, ĐH Văn Lang, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Nguyễn Trãi và ĐH Chu Văn An.

Đề nghị kỷ luật 8 hiệu trưởng - 1

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, theo kết luận của Bộ GD-ĐT, là trường có nhiều vi phạm trong tuyển sinh 2012. Ảnh: MINH ĐỨC

Bộ GD-ĐT cho biết một số trường chưa báo cáo chính xác về đội ngũ giảng viên, số lượng sinh viên đang đào tạo, kết quả kiểm tra chênh lệch lớn so với số liệu trường báo cáo. Điều đáng nói, trong số năm trường tự xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh có ba trường tuyển vượt chỉ tiêu: ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM (tuyển 111,4%), ĐH Công nghiệp TP.HCM (tuyển được 103%), ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (tuyển 100,3%). Có năm trường tuyển vượt chỉ tiêu 5% trở lên, gồm: ĐH Quy Nhơn (5%), CĐ Công thương TP.HCM (6%), CĐ Thương mại (8%), ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM (11,4%) và ĐH Nội vụ (13%).

Điều đáng nói, có nhiều trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực lại không tuyển được hoặc tuyển đạt tỉ lệ rất thấp gồm: ĐH Lương Thế Vinh (0%), CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi (0,64%), ĐH Chu Văn An (15,5%), ĐH Yersin Đà Lạt (19,5%) và ĐH Cửu Long (20,9%).

Đề nghị kỷ luật 8 hiệu trưởng - 2

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn là một trong những trường không đạt cả hai tiêu chí: đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tái phạm sẽ không được làm hiệu trưởng

Việc kiểm tra một loạt trường với thái độ nghiêm túc, công bố kết quả công khai nhanh chóng là một động thái tích cực của Bộ GD-ĐT chưa từng được thực hiện trước đây. Ngay trong kết luận thanh tra, Bộ GD-ĐT cũng đã đưa ra biện pháp xử lý và kiến nghị cụ thể đối với từng cơ sở đào tạo.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga giao Vụ kế hoạch - tài chính soạn thảo trình bộ văn bản cảnh báo đối với các trường ngoài công lập và xem xét việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 đối với các trường. Cụ thể: có văn bản cảnh báo trường ngoài công lập vi phạm quy định tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và gửi UBND tỉnh (thành phố) liên quan theo dõi, hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng nếu tiếp tục tái phạm năm 2013: CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Chu Văn An, ĐH Nguyễn Trãi. Đồng thời cảnh báo ĐH Văn Lang vi phạm quy định tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển sinh vượt chỉ tiêu; giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu đối với các trường: ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Cửu Long và CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, ông Ga cũng giao thanh tra bộ xử phạt hành chính đối với các trường tuyển vượt chỉ tiêu năm 2012 từ 5% trở lên.

Đáng chú ý, bên cạnh việc kiến nghị xử phạt các trường vi phạm, ông Ga cũng kiến nghị bộ biểu dương tám trường xác định đúng chỉ tiêu tuyển sinh tại hội nghị công tác tuyển sinh 2013 sắp tới gồm: ĐH Công nghệ Đông Á, ĐH An ninh nhân dân, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Đông Á, ĐH Tây nguyên, ĐH Y dược TP.HCM, CĐ nông lâm Đông Bắc và CĐ Sơn La.

Kiến nghị kỷ luật mức cảnh cáo và khiển trách

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã kiến nghị xử lý kỷ luật cảnh cáo và khiển trách hiệu trưởng của tám trường ĐH, CĐ đã sai phạm trong tuyển sinh năm 2012. Theo đó, giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu bộ trưởng Bộ GD-ĐT xử lý kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn do trường không đạt chỉ tiêu về đội ngũ giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế và tuyển sinh vượt chỉ tiêu tự xác định 5%.

Đồng thời kiến nghị các bộ quản lý các trường ĐH, CĐ công lập vi phạm xem xét và có hình thức kỷ luật:

- Kiến nghị Bộ Công thương xem xét kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM do trường không đạt cả hai tiêu chí về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn; khiển trách hiệu trưởng các trường: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, CĐ Thương mại, ĐH Công nghiệp Việt Hung do không đạt tiêu chí về đội ngũ giảng viên và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt quá năng lực đào tạo thực tế; khiển trách đối với hiệu trưởng CĐ Công thương TP.HCM do tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế.

- Kiến nghị Bộ Y tế xem xét kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật y tế II do không đạt tiêu chí về đội ngũ giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt quá năng lực đào tạo thực tế và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

- Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính quản trị kinh doanh do không đạt tiêu chí về đội ngũ giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt quá năng lực đào tạo thực tế.

Theo Trần Huỳnh (Tuổi Trẻ)
sự kiện Tuyển sinh đại học cao đẳng