Dấu hiệu gian lận nghiêm trọng tại ĐH Hùng Vương

Lý do dừng xét xử vụ ông Lê Văn Lý, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương khởi kiện UBND TP.HCM là để triệu tập thêm thành viên HĐQT có “trách nhiệm và nghĩa vụ” liên quan. Vậy tổng số thành viên HĐQT thuộc “diện” này có bao nhiêu người?

Để xác minh số thành viên hợp pháp của HĐQT khóa IV, Dân Việt đã liên hệ với Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM thì được cung cấp nhiều văn bản chứng minh một số thành viên của HĐQT “được công nhận hợp pháp hiện nay” đều được công nhận… “bất hợp pháp”.

Dấu hiệu gian lận nghiêm trọng tại ĐH Hùng Vương - 1

Công văn chuyển 920 triệu từ SAIGONTEL vào tài khoản Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

Cụ thể, 2 thành viên được xác định là “bất hợp pháp” trong tổng số 10 thành viên HĐQT khóa IV gồm: ông Nguyễn Quốc Sỹ và ông Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Sỹ Hóa.

Trường hợp ông Nguyễn Quốc Sỹ, theo xác định của Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM thì ông này đã được bổ nhiệm vào làm thành viên HĐQT thay cho ông Đinh Ngọc Sơn (đại diện Ngân hàng TMCP Miền Tây - PV) mà không thông qua Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín (Trái với quy định tại khoản 5 điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục ban hành kèm quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Riêng với trường hợp của ông Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Sỹ Hóa thì lại có dấu hiệu gian lận nghiêm trọng khi chỉ góp vốn 920 triệu nhưng lại công khai là 1 tỷ đồng.

Cụ thể: Tại công văn số 02/SGT.CV-10 ký ngày 27/1/2010 do Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) mà người đại diện là bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Tổng Giám đốc ký (bà Phượng là em gái ông Đặng Thành Tâm - PV) thì SAIGONTEL chỉ chuyển vào tài khoản Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM số tiền 920 triệu. Đồng thời, SAIGONTEL cũng ủy quyền cho ông Hoàng Sỹ Hóa làm đại diện cho phần vốn góp của SAIGONTEL.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 8/1/2010 của HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã quy định rõ: “cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết phải có vốn góp tối thiểu là 1 tỷ đồng trở lên”. Chính vì vậy, điều bất ngờ đối với nhiều CB-GV Nhà trường là trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 3/2/2010, số tiền mà ông Hoàng Sỹ Hóa đại diện đã “biến hóa” từ 920 triệu thành 1 tỷ đồng, dù trong sổ sách kế toán của nhà trường không hề ghi nhận thêm bất kỳ bút toán chuyển tiền bổ sung thêm 80 triệu từ SAIGONTEL.

Dấu hiệu gian lận nghiêm trọng tại ĐH Hùng Vương - 2

Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết của ông Hoàng Sỹ Hóa đã tăng thành 1 tỷ đồng

Do vậy, việc xác định có bao nhiêu thành viên HĐQT “có trách nhiệm và nghĩa vụ” liên quan tại Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM hiện nay cũng là vấn đề mà Tòa án Nhân dân TP.HCM cần phải làm rõ.

Trước đó tại phiên tòa ngày 4 và 5 tháng 12, ông Hoàng Sỹ Hóa vẫn nhận mình là Phó Chủ tịch HĐQT khóa IV (nhiệm kỳ 2010-2015), dù kết luận thanh tra số 51/KL-TTTP-P3 của Chánh Thanh tra TP.HCM đã nêu rõ: 2 thành viên là ông Nguyễn Quốc Sỹ và ông Hoàng Sỹ Hóa không đủ điều kiện làm thành viên HĐQT khóa IV.

Chia sẻ
Theo Quốc Hải (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung