Bốn ĐH ngoài công lập tuyển sinh riêng

Bốn đại học ngoài công lập là Trường Đại học Quang Trung, Đại học Phan Chu Trinh, Đại học Yersin, Đại học Trưng Vương có đề án tuyển sinh riêng, đề nghị Bộ GD-ĐT cho áp dụng năm nay.

Để chuẩn bị cho đổi mới tuyển sinh trong giai đoạn sắp tới, hơn ba năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị một số trường đại học trọng điểm, một số trường khối Văn hóa – Nghệ thuật thí điểm xây dựng phương án tuyển sinh riêng.

Nay Luật Giáo dục Đại học đã có hiệu lực thi hành, Bộ tiếp tục đề nghị tất cả các trường trong hệ thống đề xuất phương án tự chủ tuyển sinh.

Trong năm 2013, Bộ phê duyệt đề án tuyển sinh của 10 trường thuộc khối trường văn hóa nghệ thuật.

Hiện nay, Bộ nhận được đề án xét tuyển riêng của 4 trường ngoài công lập. Các trường này đều không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thay vì lấy điểm sàn kỳ thi 3 chung làm ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu đầu vào, các trường này đưa ra những tiêu chí dựa trên kết quả thí sinh đạt được ở bậc phổ thông như điều kiện cần để tham gia xét tuyển.

Bốn ĐH ngoài công lập tuyển sinh riêng - 1

Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường có đề án tuyển sinh riêng - Ảnh minh họa

Dưới đây là tóm tắt đề án tuyển sinh của bốn trường ngoài công lập, đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép áp dụng năm 2013:

Tiêu chí

Trường Đại học Quang Trung

Trường Đại học Phan Chu Trinh

Trường Đại học Yersin

Trường Đại học Trưng Vương

Kết quả học THPT

Điểm trung bình 3 năm THPT của 3 môn học ứng với các môn thi của mỗi khối thi đại học, cao đẳng tối thiểu từ 16,0 điểm trở lên.

Điểm trung bình năm học lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên để xét tuyển vào đại học; 5,5 điểm trở lên để xét tuyển vào cao đẳng

Điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của môn học ứng với các môn thi của mỗi khối thi đại học, cao đẳng tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên

Điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 từ 6,0 điểm trở lên để xét tuyển vào đại học; 5,5 điểm trở lên để xét tuyển vào cao đẳng.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm môn thi tốt nghiệp tương ứng với mỗi môn thi đại học của từng khối thi tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên

Điểm mỗi môn thi tốt nghiệp ứng với mỗi môn thi đại học của từng khối thi tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên.

Điểm môn thi tốt nghiệp tương ứng với mỗi môn thi đại học của từng khối thi tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên.

Điểm mỗi môn thi tốt nghiệp ứng với mỗi môn thi đại học của từng khối thi tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên.

Cách tính

A

Điểm trung bình tổng kết 3 năm học THPT đối với 3 môn tương ứng với các khối thi

Tổng điểm tổng kết 3 năm học PTHT x 50/30: không thấp hơn 25.

Điểm trung bình tổng kết 3 năm học THPT đối với 3 môn tương ứng với các khối thi

Tổng điểm tổng kết 3 năm THPT x 50/30: không thấp hơn 25.

B

Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (đối với khối A, A1) và 3 môn (đối với khối B và D1)

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT x 50/70 (có 1 môn thi nhân hệ số 2): không thấp hơn 25

Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (đối với khối A, A1) và 3 môn (đối với khối B và D1)

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT x 50/70 (có 1 môn thi nhân hệ số 2): không thấp hơn 25

Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển=A+B lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển=A+B, lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển=A+B lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển=A+B, lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển

Chia sẻ
Theo Lê Na (Tiền phong)
Đáp án, đề thi đại học cao đẳng 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung