Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Mời độc giả kiểm tra đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ bộ GDĐT.

  

Độc giả bấm vào ảnh để xem rõ hơn

MÔN NGỮ VĂN

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 1

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 2

MÔN TOÁN

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 3

MÔN VẬT LÍBộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 4

MÔN HÓA HỌCBộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 5

MÔN SINH HỌCBộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 6

MÔN LỊCH SỬ

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 7

MÔN ĐỊA LÍ

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 8

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 9

MÔN NGOẠI NGỮBộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 10

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 11

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 12

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 13

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 14

Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - 15

Nguồn: http://danviet.vn/bo-gddt-cong-bo-dap-an-chinh-thuc-cac-mon-thi-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam...

Điểm chuẩn vào đại học năm nay sẽ biến động

Đề thi nhẹ nhàng, nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn sẽ cao hơn năm 2019, nhất là ở những ngành hot.

Theo Diệu Thu (Dân Việt)
sự kiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT