Bộ câu hỏi dành cho các siêu trí tuệ thử thách bạn vượt qua

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Đâu là tên một loài chim?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bo-cau-hoi-danh-cho-cac-sieu-tri-tue-thu-thach-ban-vuot-qua-1394795....

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung