Nguồn: http://danviet.vn/3-bup-mang-non-lot-ban-ket-hh-viet-nam-gay-thuong-nho-vi-vong-eo-ti-hon-duoi-6...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Hoa hậu Việt Nam