Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-khoe-vong-1-tre-nai-lieu-co-bang-mai-phuong-thuy-ho-henh-khien-fan-tho...

Theo Chi An (Dân Việt)

sự kiện Sĩ Thanh