Dàn minh tinh hạng A bị chê diễn dở: Lưu Diệc Phi đơ như khúc gỗ khi đóng cảnh hôn!

Khi đóng cảnh khóa môi với Ngô Diệc Phàm trong Hóa ra anh vẫn ở đây, biểu cảm đơ cứng của "Trình Tranh" Ngô Diệc Phàm với "Tô Vận Cẩm" Lưu Diệc Phi trông rất gượng gạo.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-minh-tinh-hang-a-bi-che-dien-do-luu-diec-phi-do-nhu-khuc-go-khi-dong-canh-...

Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Phim Trung Quốc