Dàn minh tinh hạng A bị chê diễn dở: Lưu Diệc Phi đơ như khúc gỗ khi đóng cảnh hôn!

Trong hầu hết mọi cảnh quay, người đẹp 22 tuổi chỉ biết trợn tròn to mắt trong nhiều cảnh phim, khiến ai nấy tụt cảm xúc khi xem.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-minh-tinh-hang-a-bi-che-dien-do-luu-diec-phi-do-nhu-khuc-go-khi-dong-canh-...

Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Phim Trung Quốc