Đề xuất tính điện một giá từ 2.703 đồng đến 2.890 đồng/kWh

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 17:43 PM (GMT+7)

Bộ Công Thương vừa đưa ra một số phương án đề xuất về việc tính giá điện mới. Trong đó có 2 phương án tính điện một giá là 2.703,438 đồng/kWh và 2.889,882 đồng/kWh, chưa gồm thuế VAT.

  

Theo dự thảo Quyết định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Chính phủ, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt là tỷ lệ phần trăm (%) của giá bán lẻ điện bình quân (hiện là 1.864,44 đồng một kWh). Và khi mức giá bán lẻ điện bình quân được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, biểu giá bán lẻ điện cũng điều chỉnh theo.

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn gồm 5 bậc thang và điện một giá.

Đề xuất tính điện một giá từ  2.703 đồng đến 2.890 đồng/kWh - 1

Đề xuất giá bán lẻ điện mới của Bộ Công Thương nhận được sự chú ý của người dùng cả nước

Với phương thức tính giá điện theo 5 bậc thang và điện một giá, Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản tính giá.

Ở kịch bản 1, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc. Theo đó, bậc 1 cho 1-100 kWh, giá bán bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân (hiện là 1.864,44 đồng một kWh). Bậc 2 cho 101-200 kWh, giá bán bằng 108% so với giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 3 cho 201-400 kWh, giá bán bằng 141% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 4 cho 401-700 kWh, giá bán bằng 160% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 5 cho 701 kWh trở lên, giá bán bằng 274% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Còn điện một giá tương ứng 145% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2.703 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Đối tượng khách hàng

Giá *(VND/kWh)

So với giá bán lẻ bình quân (%)

Giá bán lẻ 5 bậc

Bậc 1: 0-100

1.678

90

Bậc 2: 101-200

2.014

108

Bậc 3: 201- 400

2.629

141

Bậc 4: 401-700

2.983

160

Bậc 5: 701 trở lên

5.109

274

Giá bán lẻ điện một giá

2.703

145

*Các mức giá được ước tính theo giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng/kWh; chưa gồm VAT

Ở kịch bản 2, Bộ Công Thương chia các bậc tương tự như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt là: 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 185% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Tuy nhiên, phương án điện một giá được đề xuất với giá bán lẻ bằng 155% so với giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2.890 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.

Đối tượng khách hàng

Giá* (VND/kWh)

So với giá bán lẻ bình quân(%)

Giá bán lẻ 5 bậc

Bậc 1: 0-100

1.678

90

Bậc 2: 101-200

2.014

108

Bậc 3: 201-400

2.629

141

Bậc 4: 401-700

2.983

160

Bậc 5: 701 kWh trở lên

3.450

185%

Giá điện một giá

2.890

155%

*Các mức giá được ước tính theo giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng/kWh; chưa gồm VAT

Cũng theo dự thảo, Bộ Công Thương còn đưa ra phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ tính theo bậc thang và được chia làm 5 bậc. Theo đó, bậc 1 cho 1-100 kWh, giá bán bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2 cho 101-200 kWh, giá bán bằng 108% so với giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 3 cho 201-400 kWh, giá bán bằng 141% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 4 cho 401-700 kWh, giá bán bằng 160% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc cao nhất được Bộ Công Thương đề xuất cho các gia đình dùng từ 701 kWh trở lên, giá bán bằng 168% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Đối tượng khách hàng

Giá* (VND/kWh)

So với giá bán lẻ bình quân (%)

Bậc 1: Cho kWh 0-100

1.678

90

Bậc 2: 101 - 200

2.014

108

Bậc 3: 201-400

2.629

141

Bậc 4: 401-700

2.983

160

Bậc 6: 701 kWh trở lên

3.132

168

*Các mức giá được ước tính theo giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng/kWh; chưa gồm VAT

Theo đại diện Bộ Công Thương, các khách hàng được quyền chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang điện một giá (hoặc ngược lại) là một năm (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Dự thảo Quyết định vẫn giữ quy định hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện. Theo đó, hộ nghèo vẫn được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt tương ứng 30 kWh một tháng, tính bậc 1 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Còn hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng sinh hoạt không quá 50 kWh một tháng được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền sử dụng 30 kWh tính theo bậc 1 của biểu giá sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp khác.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết cơ quan này sẽ trình Thủ tướng quyết định biểu giá bán lẻ điện trong quý III năm nay và dự kiến áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới từ đầu năm 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/de-xuat-tinh-dien-mot-gia-tu-2703-dong-den-2890-dong-kwh-50202011817442283.htm

Người dân “kêu ca” tiền điện tăng cao: Chuyên gia năng lượng đề xuất cách tính giá điện

Giai đoạn nắng nóng vừa rồi là thời điểm người dân có rất nhiều khiếu nại về tình trạng chịu mức giá điện cao,...

Theo Hoàng Anh (Dân Việt)
sự kiện Kinh tế toàn cảnh