Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Kaitangata, New Zealand: Đây là một thị trấn nhỏ ở đảo Nam của New Zealand. Cư dân mới có thể mua được nhà và đất với tổng trị giá khoảng 157.000 USD, trong khi giá thị trường là 395.000 USD.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội