Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Ireland: Năm 2018, Ireland đã công bố quỹ khởi nghiệp trị giá 1,1 triệu USD dành cho các doanh nhân nước ngoài. Bạn có thể nhận được khoảng 56.000 USD nếu bắt đầu dự án khởi nghiệp ở quốc gia này.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội