Những hình ảnh vô cùng khác lạ về Trái đất của chúng ta nhìn từ flycam

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Vẻ đẹp của sự tàn phá: Hình ảnh này là một phần của bộ sưu tập các bức ảnh về những thiệt hại mà chất thải công nghiệp ảnh hưởng tới môi trường. Mặc dù có màu sắc đẹp đẽ, nhưng bức ảnh này chứng minh những thiệt hại mà nhân loại đã gây ra cho thế giới chúng ta đang sinh sống. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-vo-cung-khac-la-ve-trai-dat-cua-chung-ta-nhin-tu-flycam-d...

Theo Hàn Ly (Theo pocket-lint) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Á